2017-01-26

Kontakt

 

Numer kontaktowy

Sekretariat

Tel. +48 22 60 17 800

Faks: +48 22 60 17 895

E-mail: sekretariat@cpd.mswia.gov.pl

Kancelaria

Tel. +48 22 60 17 840

Faks: +48 22 60 17 898

Wydział Udostępniania Danych

E-mail: wud@cpd.mswia.gov.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 

Numer kontaktowy

Jeżeli nadawcą wniosku jest podmiot uprawniony, wymieniony w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Tel. +48 22 60 17 910

Jeżeli nadawcą wniosku jest bank

Tel. +48 22 60 17 911

Jeżeli nadawcą wniosku jest spółka

Tel. +48 22 60 17 905

Jeżeli nadawcą wniosku jest przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, firma ubezpieczeniowa

Tel. +48 22 60 17 900

Jeżeli nadawcą wniosku jest osoba fizyczna, podmiot zagraniczny

Tel. +48 22 60 17 901

Jeżeli nadawcą wniosku jest kancelaria prawna

Tel. +48 22 60 17 902

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum - w zakładce  UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 

Adres do korespondencji:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

REGON: 017232705
NIP: 526-25-24-646

 

Status sprawy paszportowej

TUTAJ sprawdzisz stan realizacji wniosku o wydanie paszportu.

 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się